İçeriğe geç

RisaleTashih Yazılar

BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar

  BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar 4. BASKI-2021 ************** BİRKAÇ SÖZ Muhterem Selâhaddin Yaşar’ın fevkal’âde azim ve gayretini cân u gönülden takdir ve tebrik ediyorum.. İlk kitabı, “Çınlayan Kubbeler”i çok severek okumuştum (1977).. Sonrakilerde ayni tadı bulamadım.. Bilhassa Bedîüzzamân’ın hayâtına dâir olanlarda.. Bol sehiv, bol eksikler, bol edebiyât, bol rivâyet, bol hayâl ürünleri arasında boğulmuş hakīkatler.. Şimdi…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMÂN’IN ESKİ DÖNEM ESERLERİ

  BEDÎÜZZAMÂN’IN ESKİ DÖNEM ESERLERİ 1- NUTUK (Türkce): Bedîüzzamân-ı Kürdî Dersaâdet, İkbâl-i Millet Matbaası, 1324 (dışkapak), 1326 (içkapak). İlk eseri. Münderecâtında, “Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır..” gibi 9 Ekim 1908 târihli bir yazı bulunmasından ötürü kitabın bu târihden sonra neşredilmiş olması gerekir..  9 Ekim 1908–22 Ocak 1909 arası.   “Yaşasın yaraları tedâvî etmek fikrinde olan Halîfe-i Peygamber!..” ilk yazının sonlarında (s.16). Tamâmı 29 sayfa. Ayrıca sonunda 3…

2 Yorum

Ahmed Gālib’in Sözler Hakkında Bir Fıkrasıdır

Ahmed Gālib’in Sözler Hakkında Bir Fıkrasıdır 1*   (I) Hizmet Vakfı, Yeni Asya, Envâr, … Nüshaları* * 35 beyit. 1 Âdem-i ilm-i hakīkatdir Sözün, Tercümân-ı kenz-i vahdetdir Sözün. 2 Hazret-i Hakk’dan atâ-yi mahzdır, Neş’e-i Şît-i hüviyetdir Sözün. 3 Ders-i hikmetden bütün ulvî beyân, Misl-i İdrîs, pîr-i hikmetdir Sözün. 2* 4 Mevc-i tûfân-ı dalâletden siper, Keştî-i Nûh-i selâmetdir Sözün. 5 Sarsar-ı…

Yorum Bırak

ÂBİLERİN BİR MEKTUBU (2008)

  وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا Aziz Muhterem Kardeşlerimiz ! Evvela: Bu gelen Ramazan-ı Şerifinizi ve hizmetlerinizi tebrik ederiz. Biz Üstadın vasiyetnamesinde yazdığı hayatta kalan varisleri olarak 27 Ağustos 2008 Çarşamba günü İstanbul’da biraraya geldik. Nur’un bazı meselelerine ve neşriyata dair hususlar görüşüldü. Her tarafta kardeşlerimizin kemal-i sadakat ve ciddiyetle…

Yorum Bırak

AĞABEYLERİN MEKTUBU (1986)

    بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا                                Aziz, Sıddık, Kardeşlerim!                                Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu       Ramazan-ı Şerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin, Âmin. Ve seksen sene bir               ömr-ü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin, âmin.…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMÂN, NUTUK ve ABDULLAH CEVDET

  Nurettin Ceylan’ın, “Gerçeğin Aynasında Bediüzzaman” isimli kitabını okumasaydım; sayın M. Şükrü Hanioğlu’nun, Abdullah Cevdet/Sa‘îd-i Kürdî ilişkilendirmesinden belki hiç haberim olmayacaktı..[1] Genç ve değerli araştırmacı Nurettin Ceylan; takdîre değer bir çalışma ortaya koymuş.. Fakîr de, hâşiye kabîlinden bir-kaç mülâhazamı paylaşmak istiyorum..   Mevzûun dahâ iyi anlaşılması için Abdullah Cevdet’in hayât hikâyesininin ilgili kesitini kısaca gözden geçirelim:   “(…) Abdullah Cevdet bu…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMÂN’IN TÂRİHÇE-İ HAYÂTI / Abdurrahmân Nursî

  TAKDÎM Te’lîf sırasına göre, Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı ile ilgili ikinci eser.. Yeğeni Abdurrahmân[*1] tarafından kaleme alınmış.. Tab‘ târîhi 1919.. Hamza-i Müksî’nin 7 sayfalık (boşları saymazsak, 5 sayfa) “Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır”[*2] isimli te’lîfine göre hayli genişce.. 1921’de neşredilen 5 sayfalık zeyli ile berâber 45 sayfa.. Mezkûr eser, Osmanlıca aslından yeniyazıya çevrilerek değerli ziyâretçilerimizin istifâdelerine sunulmuştur. Hemen farkedileceği gibi…

Yorum Bırak

“HUTBE-İ ŞÂMİYYE” BİLGİLERİ

  Üstâd Bedîüzzamân Saîd Nursî Hazretlerinin 1911’de Şam’da Câmiu’l-Emevî’de îrâd buyurdukları meşhur Şam Hutbesi ehemmiyetine binâen müteaddid def’alar basılmış.. Bugün de ufkumuzu aydınlatıyor.. Öyle anlaşılıyor ki, ona ihtiyâc hep devâm edecek. Eserin tab‘ı, tanzîmi, münderecâtı … ile ilgili araştırmalar da dahâ uzunca bir müddet süreceğe benziyor.. Muhtelif kaynaklarda mevzûumuzla ilgili verilen bilgiler, bâzan birbirini te’yid, bâzan nakzetmekte hattâ önemli sehivler…

Yorum Bırak

BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu

  BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu [1] “Nursi Müslümanlığı değil ajanlığı öğretti!” başlıklı makale:[2] Öncelikle, söz konusu makale ilk bakışta; hiçbir araştırma yapılmadan, kulaktan dolma bilgilerle ve yüzeysel bir bakış açısıyla çalakalem yazılmış; okuyucuya yanlış bilgi veren,  üslup ve seviyesi son derece düşük ve dedikodu mahiyetinde olduğu intibaını vermektedir.. Elbette Peygamberler dışında herkes tenkit edilebilir. Tenkit yapmak ve okuyucuyu…

Yorum Bırak

NÜSHA BİRLİĞİ ÜZERİNE … / Bir Kardeş

  [Filipinler’den -Biraz Mahremce- Bir Mektup] [1]  NÜSHA BİRLİĞİ ÜZERİNE … / Bir Kardeş [2] Cagayan De Oro / Philippines [5 Mart 2009 Perşenbe] Muhterem Efendim, Sa; Rabbim hidemâtınızda kolaylıklar versin. Bendeniz, 1995-2005 arası İst.da Sözler Yay.da tashîhat vazîfesi ile mesgul oldum. Gerek Osmanlıca, gerek Latince bütün Külliyâtın tashîhinde istihdam oldunduk çok sükür.. orijinal nüshalarla karşılaştırmalı okuyorduk.. İfâde ettiğiniz mevzunun…

Yorum Bırak