İçeriğe geç

RisaleTashih Yazılar

BEDÎÜZZAMÂN SA‘ÎD NURSÎ / MUHTASAR TÂRİHÇE-İ HAYÂTI III: 1916-1918 / Rus Esâreti

  Değerli edîb ve şâir Ağabeyim, azîz ve muhterem Ekrem KILIÇ Beyefendiye…(r.a.) B. Tunç ***   Bedîüzzamân, Birinci Dünyâ Harbine iştirâkini ve esir düşmesini şöyle hülâsa eder: “Birinci Harbin patlamasıyle  talebelerimi başıma toplayarak gönüllü alay kumandanı olarak harbe iştirâk etdim. Kafkas cebhesinde, Bitlis’de esir düşdüm.”*1 Esîr düştüğü târîhi küçük birâderi Abdülmecîd’den öğreniyoruz: “Diyarbekir’de Van Vâlisi Cevdet Beyin evinde 19 Şubat 1331 [3 Mart…

6 Yorum