İçeriğe geç

Ay: Aralık 2021

RİSÂLE-İ NÛR

RİSÂLE-İ NÛR [*] Mazhar-ı esmâ ve sıfât-ı Bedîüzzamân’dır bu. Mev’ûd-i risâletden bizlere fazl u ihsândır bu. Kenz-i mahfîde muhît-i mekteb-i irfândır bu. Havâ-i zulmetde işrâq(اشراق) eden şems-i tâbândır bu. * Mişkât-ı misbâhdan menşûr-i hakīkat-i Kur’ân’dır bu. Mevsim-i i’sârda yektâ bir gülistândır bu. İrşâd-ı feth u keşfde ser-necm-i hidâyetdir bu. Sefîne-i necâtda ser-menzile vusûle kaptândır bu. * Leyle-i zulmet-i cehlde nûr-i çerâğ-ı Yezdân’dır bu. Gam-gîn gönüllerde behcet-i ferâh-fezâ-yı şâdmândır bu Şems-i Kur’ân’dan akseden nûr-i irfândır…

Yorum Bırak