İçeriğe geç

Yazar: yusufseyda

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 2. Bölüm

22           “açılacak üniversiteye 30 lira maaşla rektör tayin edildiğini ..” / O yıllarda Batı menşe’li “üniversite” ve “rektör” tâbirleri henüz kullanılmamaktadır. Dârülfünûn veyâ Medrese olabilir… Müderris veyâ Hoca olabilir.. [Şefik Paşa’nın ifâdesiyle henüz “Meclis-i Vükelâ’da derdeste-i tezekkür” olan mutasavver bir dârülfünûna “rektör” tâyin edildiği nasıl düşünülmüş? / O. D.] Muhâvere şöyle başlar: “Zabtıyye Nâzırı: ‘ – Pâdişah sana selâm etmiş,…

Yorum Bırak