İçeriğe geç

Ay: Eylül 2020

TAKVİMLER ve TÂRİH ÇEVİRME İLE İLGİLİ BİR HATIRLATMA

  Mevzû’ “Târih” ve “Târihçe” ile ilgili olunca Hicrî-kamerî, Hicrî-şemsî, Rûmî-Jülyen, Rûmî-Gregoryen, Mîlâdî-Jülyen, Mîlâdî-Gregoryen, … gibi tâbirlerle karşılaşmak kaçınılmaz oluyor…   Burada Rûmî Takvim bilgilerimizi kısaca hatırlamakla yetineceğiz. Çünki, târih çevirme yanlışları en fazla buralarda yapılıyor.. JÜLYEN ESASLI RÛMÎ TAKVİM: 13 Mart 1840-28 Şubat 1917 13 Mart 1840 Mîlâdî-Gregoryen (1 Mart 1840 Mîlâdî-Jülyen) târih karşılığı olarak, 1 Mart 1256 (9 Muharrem 1256)…

6 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN SA‘ÎD NURSÎ / MUHTASAR TÂRİHÇE-İ HAYÂTI III: 1916-1918 / Rus Esâreti

  Değerli edîb ve şâir Ağabeyim, azîz ve muhterem Ekrem KILIÇ Beyefendiye…(r.a.) B. Tunç ***   Bedîüzzamân, Birinci Dünyâ Harbine iştirâkini ve esir düşmesini şöyle hülâsa eder: “Birinci Harbin patlamasıyle  talebelerimi başıma toplayarak gönüllü alay kumandanı olarak harbe iştirâk etdim. Kafkas cebhesinde, Bitlis’de esir düşdüm.”*1 Esîr düştüğü târîhi küçük birâderi Abdülmecîd’den öğreniyoruz: “Diyarbekir’de Van Vâlisi Cevdet Beyin evinde 19 Şubat 1331 [3 Mart…

6 Yorum