İçeriğe geç

Ay: Ocak 2022

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 3. Bölüm

DİPNOTLAR: 1 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-i-1878-1908/ 2 https://www.risaleajans.com/nur-alemi/bediuzzaman-ve-seyid-kutubun-gladstonea-cevaplari 3 Taha Niyazi Karaca, Büyük Oyun, s. 302, TİMAŞ Yayınları, 2011 4 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-ii-1908-1916/ 5 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-rus-esareti/ 6 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-v-1922-1923/ 7 a.g.b. 8 https://www.risaleajans.com/nur-alemi/mustafa-kemal-said-nursiyi-surgune-gonderdi 9 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-i-1878-1908/ 10 a.g.b. 11 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-eski-donem-eserleri/ 12 http://risaletashih.org/makalat/ 13a.g.b. 14 https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetid/issue/5035/68578 (S.88, D. Not: 16) 15 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-rus-esareti/ 16 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-iv-1918-1922/ 17 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-eski-donem-eserleri/ 18 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-v-1922-1923/ 19 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-ii-1908-1916/ 20 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-vi-1926-1960/    

Yorum Bırak

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 2. Bölüm

22           “açılacak üniversiteye 30 lira maaşla rektör tayin edildiğini ..” / O yıllarda Batı menşe’li “üniversite” ve “rektör” tâbirleri henüz kullanılmamaktadır. Dârülfünûn veyâ Medrese olabilir… Müderris veyâ Hoca olabilir.. [Şefik Paşa’nın ifâdesiyle henüz “Meclis-i Vükelâ’da derdeste-i tezekkür” olan mutasavver bir dârülfünûna “rektör” tâyin edildiği nasıl düşünülmüş? / O. D.] Muhâvere şöyle başlar: “Zabtıyye Nâzırı: ‘ – Pâdişah sana selâm etmiş,…

Yorum Bırak

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 1. Bölüm

  Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 *** Mehmet Selim Bey Kardeşimi gayretleri için tebrik ediyor, gözüme ilişen yerleri kendisinin ve ziyâretçilerimizin mütâlaalarına sunuyorum… B. Tunç   Sayfa 7             “1959”  / “1958” (bkz: s. 10) 7             “Kitabın [Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır, Müküslü Hamza, 1334 / O. D.] muhtevası … Tarihçe-i Hayat’a…

Yorum Bırak